News & Activities

STS GROUP ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีการศึกษา 2558


STS GROUP ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บรรยายการเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตื่นเต้น ของวิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรง